WEDO Dự án

Dự án

Các dự án xây dựng WEDO đã triển khai. Mỗi dự án thành công đòi hỏi một kế hoạch xây dựng hiệu quả, bao gồm:

– Thiết kế và thi công đảm bảo yêu cầu sử dụng của Chủ đầu tư, đảm bảo các tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu của ngành, hãng theo thiết kế của toàn hệ thống, toàn chuỗi;

– Thiết kế và thi công phù hợp với địa điểm xây dựng và đúng với ngân sách đề ra trong dự toán, đúng tiến độ cam kết;

–  Tổ chức thi công hợp lý, thuận tiện cho việc chuyên chở, lưu trữ vật liệu xây dựng;

– Đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường, an toàn lao động;

– Giảm thiểu những ảnh hưởng tới cộng đồng…

Gọi Kiến trúc sư tư vấn
   
fanpage zalo Call Hotline Wedo