WEDO Gửi bạn mẫu báo cáo giám sát lắp đặt thiết bị mới nhất 2024

Gửi bạn mẫu báo cáo giám sát lắp đặt thiết bị mới nhất 2024

Một công trình nhà đẹp khi hoàn thiện được cấu thành bởi rất nhiều yếu tố như kiến trúc sư hoặc đơn vị thi công,… Tuy nhiên trong đó không thể thiếu đi vai trò của người giám sát lắp đặt thiết bị. Vậy giám sát lắp đặt thiết bị là gì? Mẫu báo cáo giám sát lắp đặt thiết bị cần thể hiện ra sao? Cùng WEDO làm rõ trong bài viết hôm nay.

Để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng hãy liên hệ với WEDO hoặc gọi đến số Hotline: 093 889 6767 - 083 889 6767.
Để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng hãy liên hệ với WEDO hoặc gọi đến số Hotline: 093 889 6767 – 083 889 6767.

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình là gì?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Luật Xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình bao gồm cả thiết bị công trình và thiết bị công nghệ. Do đó, khi nhắc đến trang thiết bị của công trình, cần hiểu rằng bao gồm cả hai loại này.

Việc giám sát lắp đặt thiết bị công trình phải do các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện năng lực, cũng như có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ theo quy định của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Một giám sát viên lắp đặt thiết bị công trình có các vai trò sau:

 • Đảm bảo rằng việc thi công lắp đặt được thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế.
 • Phát hiện và xử lý các chi tiết công trình mà nhà thầu hoặc chủ đầu tư không rõ.
 • Hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu trong việc xử lý các sai sót tại hiện trường.
 • Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 72 của Luật Xây dựng.

Ngoài ra, giám sát viên thi công còn có các nhiệm vụ khác nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án.

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình là gì?
Hồ sơ lắp đặt thiết bị

Vai trò của mẫu báo cáo giám sát lắp đặt thiết bị

Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình

Đánh giá sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng bao gồm các giai đoạn sau:

 1. Kiểm tra nhân lực và thiết bị thi công của nhà thầu:
  • Đánh giá khả năng và chuyên môn của nhân lực được cử đi công trường.
  • Xác minh và đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị thi công.
 2. Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu:
  • Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật.
 3. Kiểm tra giấy phép sử dụng máy móc, thiết bị và vật tư:
  • Xác nhận tính hợp lệ của các giấy phép sử dụng máy móc, thiết bị và vật tư, đảm bảo các yêu cầu an toàn phù hợp với quy định.
 4. Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện:
  • Đánh giá sự chuẩn bị và hoạt động của phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng để đảm bảo chất lượng và sự phù hợp với yêu cầu thi công.

Quá trình này giúp đảm bảo rằng nhà thầu thi công xây dựng có đủ năng lực và điều kiện để thực hiện dự án xây dựng một cách chuyên nghiệp và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn cần thiết.

Vai trò của mẫu báo cáo giám sát lắp đặt thiết bị
Mẫu báo cáo giám sát lắp đặt thiết bị

Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình

Đảm bảo chất lượng vật liệu, vật tư và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng cung cấp theo yêu cầu của thiết kế bao gồm các hoạt động sau:

 1. Kiểm tra giấy tờ chứng nhận chất lượng:
  • Xác minh các giấy tờ chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất và các kết quả thí nghiệm từ các phòng thí nghiệm hợp chuẩn.
  • Đánh giá kết quả kiểm định chất lượng thiết bị từ các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng và thiết bị lắp đặt vào công trình trước khi bắt đầu xây dựng.
 2. Kiểm tra trực tiếp khi nghi ngờ về chất lượng:
  • Khi có nghi ngờ về các kết quả kiểm tra chất lượng của vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình từ nhà thầu, chủ đầu tư tiến hành kiểm tra trực tiếp.
  • Xác nhận tính hợp lệ và phù hợp của vật liệu, vật tư và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn được đáp ứng.

Quá trình này giúp đảm bảo rằng các vật liệu và thiết bị được sử dụng trong công trình đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu thiết kế, đồng thời giảm thiểu rủi ro liên quan đến chất lượng và an toàn trong quá trình thi công.

Vai trò của mẫu báo cáo giám sát lắp đặt thiết bị
Mẫu báo cáo giám sát lắp đặt thiết bị

Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình

Để đảm bảo quá trình thi công xây dựng công trình diễn ra hiệu quả và đạt chất lượng, chủ đầu tư có các hoạt động sau:

 1. Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu:
  • Xem xét và đánh giá các biện pháp thi công do nhà thầu đưa ra để đảm bảo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và an toàn công trình.
 2. Kiểm tra và giám sát thường xuyên:
  • Thực hiện giám sát thường xuyên đối với hệ thống quá trình thi công của nhà thầu.
  • Ghi nhận kết quả kiểm tra và giám sát vào nhật ký giám sát của chủ đầu tư hoặc lập biên bản kiểm tra theo quy định.
 3. Xác nhận bản vẽ hoàn công:
  • Đảm bảo bản vẽ hoàn công được xác nhận và thực hiện theo quy định của pháp luật.
 4. Tổ chức nghiệm thu công trình:
  • Tổ chức nghiệm thu công trình theo quy định tại Điều 23 của các quy định hiện hành.
 5. Tập hợp và kiểm tra tài liệu:
  • Thu thập và kiểm tra tài liệu phục vụ cho quá trình nghiệm thu công việc xây dựng, bao gồm từng giai đoạn thi công và nghiệm thu thiết bị.
 6. Phát hiện và điều chỉnh sai sót:
  • Phát hiện và ghi nhận các sai sót, bất hợp lý trong thiết kế để yêu cầu nhà thầu điều chỉnh.
 7. Kiểm định lại chất lượng:
  • Tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và toàn bộ công trình khi có nghi ngờ về chất lượng.
 8. Phối hợp giải quyết vướng mắc:
  • Chủ trì và phối hợp với các bên liên quan để giải quyết những vướng mắc và phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Những hoạt động này đảm bảo rằng công trình xây dựng được thi công và nghiệm thu đúng tiến độ, đạt chất lượng theo yêu cầu.

Điều kiện làm giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình

Chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp cho các cá nhân theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 bao gồm những điều sau:

Các cá nhân có thể nhận chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng bao gồm công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, và người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam. Chứng chỉ này cho phép các cá nhân tham gia vào các công việc và chức danh theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 của Luật Xây dựng.

Điều kiện làm giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình
Mẫu báo cáo giám sát lắp đặt thiết bị

>> Có thể bạn quan tâm: Quy trình kiểm tra vật liệu đầu vào chi tiết từ A-Z

https://wedo.vn/lien-he-wedo/

Các cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ được công nhận hành nghề xây dựng nếu có chứng chỉ hành nghề do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài cấp, với điều kiện hành nghề này được thực hiện tại Việt Nam trong thời gian dưới 6 tháng. Trường hợp hành nghề xây dựng thực hiện tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên, cá nhân phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề tại Bộ Xây dựng.

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có thời hạn tối đa là 5 năm và khi hết hạn, cá nhân phải tiến hành làm thủ tục cấp lại.

Bộ Xây dựng đảm nhận vai trò thống nhất quản lý về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên toàn quốc, bao gồm cả việc ban hành các mẫu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định hiện hành.

Thẩm quyền cấp chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp các chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I cho cá nhân là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Sở Xây dựng có thẩm quyền cấp các chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II và hạng III.

Các tổ chức xã hội – nghề nghiệp đủ điều kiện có thẩm quyền cấp các chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II và hạng III cho các cá nhân là thành viên của Hội, đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi hoạt động của mình theo quy định của Bộ Xây dựng.

Mẫu báo cáo giám sát lắp đặt thiết bị quy chuẩn

Mời chủ đầu tư tham khảo mẫu báo cáo cập nhật mới nhất hiện nay ngay sau đây:

Trên đây là mẫu báo cáo giám sát lắp đặt thiết bị để bạn tham khảo. Hẹn gặp bạn trong bài viết sau. Nếu bạn còn bất kỳ điều gì thắc mắc, xin vui lòng liên hệ WEDO theo Hotline.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN:

  Bạn ở đâu Miền BắcMiền NamMiền Trung

  Tên của bạn

  Địa chỉ Email

  Số điện thoại

  Tiêu đề

  Nội dung yêu cầu

  SỰ KIỆN ĐƯỢC YÊU THÍCH

  chủ đề liên quan
  bài viết liên quan
  fanpage zalo Call Hotline Wedo