WEDO Cập nhật lệ phí thẩm duyệt PCCC mới nhất 2024

Cập nhật lệ phí thẩm duyệt PCCC mới nhất 2024

Thẩm duyệt PCCC là một quy định bắt buộc trong quá trình thi công, xây dựng và đưa công trình đi vào hoạt động thương mại. Theo đó, để đảm bảo an toàn cho con người, cũng như tuân thủ pháp luật, nhà thầu cần thực hiện đầy đủ quy trình theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Hãy cùng WEDO cập nhật lệ phí thẩm duyệt pccc mới nhất, cùng một số thông tin để tiết kiệm thời gian và công sức nhé!

Để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng hãy liên hệ với WEDO hoặc gọi đến số Hotline: 093 889 6767 - 083 889 6767.
Để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng hãy liên hệ với WEDO hoặc gọi đến số Hotline: 093 889 6767 – 083 889 6767.

Thẩm duyệt PCCC là gì?

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) là một quy trình quan trọng, được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền nhằm kiểm tra và đối chiếu các giải pháp, nội dung thiết kế của công trình (đặc biệt với các công trình xây nhà trọ cho thuê), dự án, hoặc phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy. Theo Khoản 2 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 10/01/2021), quy trình này bao gồm việc so sánh các thiết kế với các quy chuẩn, tiêu chuẩn, cũng như các quy định pháp luật Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế được phép áp dụng tại Việt Nam.

lệ phí thẩm duyệt pccc mới nhất
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) là một quy trình quan trọng

Thẩm duyệt thiết kế PCCC là bước kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ và hiệu quả của các biện pháp phòng cháy và chữa cháy trong các dự án và công trình. Đặc biệt đối với các thiết kế phòng karaoke, nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên trong quá trình sử dụng dịch vụ. Việc này không chỉ đảm bảo rằng các dự án tuân thủ các quy định an toàn hiện hành, mà còn là điều kiện cần cho quá trình phê duyệt quy hoạch, dự án, thẩm định thiết kế xây dựng và cấp giấy phép xây dựng. Kết quả của thẩm duyệt PCCC là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng để xem xét và phê duyệt các bước tiếp theo của dự án.

Lệ phí thẩm duyệt PCCC mới nhất

Công thức tính phí thẩm định PCCC

Căn cứ Thông tư 258/2016/TT-BTC, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế PCCC được quy định chi tiết. Lệ phí thẩm duyệt PCCC mới nhất được xác định dựa trên tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt và tỷ lệ tính phí, cụ thể như sau:

Mức thu phí thẩm duyệt = (Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt) x (Tỷ lệ tính phí)

Trong đó:

 • Tổng mức đầu tư dự án: Xác định theo quy định tại Nghị định 32/2015/NĐ-CP, không bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, và chi phí sử dụng đất (tính toán trước thuế).
 • Tỷ lệ tính phí: Được quy định tại các Biểu mức tỷ lệ tính phí 1, 2 kèm theo Thông tư 258/2016/TT-BTC.
lệ phí thẩm duyệt pccc mới nhất
Lệ phí thẩm duyệt PCCC mới nhất được xác định dựa trên tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt và tỷ lệ tính phí

Tỷ lệ tính lệ phí thẩm định PCCC

Theo Thông tư 258/2016/TT-BTC, tỷ lệ tính lệ phí thẩm duyệt PCCC mới nhất được quy định cụ thể như sau:

Đối với dự án, công trình:

STTTổng mức đầu tư(tỷ đồng)Đến 1510050010005000Từ 10000 trở lên
1Dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông0.006710.003630.002020.001350.000750.00050
2Dự án, công trình dầu khí, năng lượng, hóa chất0.013280.007180.003990.002660.001480.00099
3Dự án, công trình dân dụng, công nghiệp khác0.009670.005230.002910.001940.001080.00072
4Dự án, công trình khác0.008880.004800.002670.001780.000990.00066

Đối với phương tiện giao thông cơ giới:

STTTổng mức đầu tư(tỷ đồng)Đến 0550100500Từ 1000 trở lên
1Tàu hỏa0.012140.006390.004260.002370.00158
2Tàu thủy0.024300.012790.008530.004740.00316

Trường hợp tổng mức đầu tư nằm giữa các khoảng giá trị, tỷ lệ tính phí sẽ được tính theo công thức nội suy sau:

Nit = ((Git−Gib)×(Nia−Nib)​/(Gia−Gib)) + Nib

Trong đó:

 • Nit là tỷ lệ tính phí của dự án thứ i cần tính.
 • Git là giá trị tổng mức đầu tư của dự án thứ i cần tính phí thẩm duyệt.
 • Gia Gib lần lượt là giá trị tổng mức đầu tư cận trên và cận dưới của dự án.
 • Nia và Nib lần lượt là tỷ lệ tính phí tương ứng với Gia và Gib.

Định mức lệ phí thẩm duyệt PCCC mới nhất

Căn cứ khoản 3 Điều 5 Thông tư 258/2016/TT-BTC, mức phí tối thiểu và tối đa trong thẩm định phê duyệt thiết kế PCCC như sau:

Mức tối thiểu: 500.000 đồng/dự án.
Mức tối đa: 150.000.000 đồng/dự án.

lệ phí thẩm duyệt pccc mới nhất
Mức phí tối thiểu trong thẩm định phê duyệt thiết kế PCCC là 500.000 đồng/dự án

Nội dung thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy

Nội dung thẩm duyệt thiết kế PCCC được quy định chi tiết tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, bao gồm các khía cạnh sau:

Đối với đồ án quy hoạch

Khi thẩm duyệt đồ án quy hoạch, cần xem xét và đối chiếu sự phù hợp của đồ án với các quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều 10 Nghị định 136/2020/NĐ-CP. Điều này bao gồm việc đánh giá tổng thể về sự an toàn cháy nổ của toàn bộ quy hoạch, đảm bảo rằng các giải pháp phòng cháy và chữa cháy được tích hợp một cách khoa học và hiệu quả.

Đối với dự án, công trình

Thẩm duyệt thiết kế PCCC cho các dự án và công trình bao gồm việc kiểm tra các khía cạnh sau:

– Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC: Đánh giá sự tuân thủ của thiết kế đối với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC, các tài liệu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật và công nghệ áp dụng.

lệ phí thẩm duyệt pccc mới nhất
Khi thẩm duyệt đồ án quy hoạch, cần xem xét và đối chiếu sự phù hợp của đồ án với các quy định

– Đường giao thông cho xe chữa cháy: Kiểm tra đường giao thông đảm bảo xe chữa cháy có thể tiếp cận công trình một cách hiệu quả.

– Khoảng cách an toàn PCCC: Đánh giá khoảng cách an toàn giữa công trình và các công trình xung quanh để ngăn ngừa cháy lan.

– Hệ thống cấp nước chữa cháy: Kiểm tra hệ thống cấp nước đảm bảo khả năng cung cấp nước kịp thời và đủ lực cho công tác chữa cháy.

– Bậc chịu lửa, hạng nguy hiểm cháy nổ: Xem xét bậc chịu lửa, mức độ nguy hiểm cháy nổ và cách bố trí công năng của công trình.

– Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan: Kiểm tra các giải pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn cháy và chống cháy lan trong công trình.

– Giải pháp chống tụ khói: Đánh giá các giải pháp đảm bảo thoát khói hiệu quả, ngăn ngừa tích tụ khói gây nguy hiểm.

– Giải pháp thoát nạn: Kiểm tra các lối thoát nạn đảm bảo người trong công trình có thể thoát ra an toàn khi xảy ra cháy.

– Giải pháp cứu nạn và hỗ trợ cứu nạn: Xem xét các phương án cứu nạn, chống sét, chống tĩnh điện, đảm bảo an toàn cho công tác cứu nạn.

– Giải pháp cấp điện cho hệ thống PCCC: Đánh giá hệ thống cấp điện cho các thiết bị PCCC, đảm bảo hoạt động liên tục trong trường hợp khẩn cấp.

Hệ thống báo cháy, chữa cháy: Kiểm tra hệ thống báo cháy, chữa cháy và các phương tiện chữa cháy được trang bị trong công trình.

lệ phí thẩm duyệt pccc mới nhất
Kiểm tra hệ thống báo cháy, chữa cháy và các phương tiện chữa cháy

Đối với công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng

Khi công trình đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng, nếu có lắp đặt mới hoặc cải tạo hệ thống, thiết bị PCCC, chỉ cần thẩm duyệt thiết kế PCCC đối với phần lắp đặt mới hoặc cải tạo của hệ thống, thiết bị đó.

Quy trình nộp lệ phí thẩm duyệt PCCC mới nhất

Việc nộp lệ phí thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một phần quan trọng trong quá trình đảm bảo an toàn cháy nổ cho các dự án và công trình. Quy trình này bao gồm các bước chi tiết sau đây:

1. Chuẩn bị hồ sơ

– Đơn đề nghị thẩm duyệt thiết kế PCCC:

Đơn này cần điền đầy đủ thông tin về dự án, bao gồm tên dự án, địa chỉ, thông tin liên hệ của chủ đầu tư hoặc người đại diện pháp lý của dự án.

– Hồ sơ thiết kế PCCC:

Bao gồm các bản vẽ thiết kế hệ thống PCCC, bản mô tả chi tiết về các hệ thống phòng cháy chữa cháy, các bản tính toán kỹ thuật liên quan, bản liệt kê vật liệu và thiết bị sử dụng, và các tài liệu bổ trợ khác liên quan đến thiết kế PCCC.

– Giấy tờ chứng minh nộp phí thẩm duyệt PCCC:

Các biên nhận hoặc giấy chứng nhận về việc đã hoàn thành phí thẩm duyệt PCCC.

Quy trình nộp lệ phí
Đơn đề nghị thẩm duyệt thiết kế PCCC

2. Nộp hồ sơ

– Nơi nộp hồ sơ:

Hồ sơ được nộp tại cơ quan thẩm duyệt PCCC có thẩm quyền theo quy định pháp luật, thường là cơ quan PCCC thuộc Sở Xây dựng hoặc cơ quan quản lý PCCC cấp tỉnh.

– Hình thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp tại văn phòng của cơ quan thẩm duyệt hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ được quy định.

3. Xác nhận và xử lý hồ sơ

– Tiếp nhận hồ sơ:

Cơ quan thẩm duyệt PCCC sẽ nhận và xác nhận việc tiếp nhận hồ sơ từ người nộp, kiểm tra sự đầy đủ và hợp lệ của các tài liệu nộp kèm.

– Kiểm tra và đánh giá:

Hồ sơ sau đó sẽ được kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng theo các quy định của pháp luật và các quy định liên quan. Quá trình này bao gồm việc xem xét tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp phòng cháy và chữa cháy được đề xuất.

4. Xử lý kết quả

Sau khi kiểm tra và đánh giá hồ sơ theo các tiêu chí trong quy định, cơ quan thẩm duyệt PCCC sẽ thông báo kết quả cho người nộp. Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, cơ quan thẩm duyệt sẽ tiến hành xác nhận và thông báo về việc chấp nhận phí thẩm duyệt PCCC.

Quy trình nộp lệ phí
Thanh toán lệ phí trực tuyến

>>> Xem thêm: Cung cấp cửa thép chống cháy đạt tiêu chuẩn PCCC

https://wedo.vn/lien-he-wedo/

5. Thanh toán lệ phí thẩm duyệt PCCC mới nhất

– Thực hiện thanh toán:

Người nộp sẽ tiến hành thanh toán phí thẩm duyệt PCCC theo quy định của cơ quan thẩm duyệt. Thông tin về số tiền và hình thức thanh toán sẽ được cơ quan thẩm duyệt cung cấp cụ thể.

– Lưu giữ biên nhận:

Sau khi thanh toán, người nộp cần lưu giữ biên nhận hoặc các chứng từ chứng minh việc thanh toán phí. Đây là tài liệu quan trọng để đối chiếu và xác nhận trong trường hợp có yêu cầu kiểm tra sau này.

ALT: Định mức chi phí thẩm duyệt pccc

Việc thẩm duyệt thiết kế PCCC là một quy trình phức tạp nhưng vô cùng cần thiết để đảm bảo an toàn cháy nổ cho con người và tài sản, góp phần tạo nên một môi trường sống và làm việc an toàn. Nếu như bạn cần tư vấn cụ thể hơn về lệ phí thẩm duyệt PCCC mới nhất, cũng như các thiết kế đạt chuẩn PCCC, hãy liên hệ với WEDO trong thời gian sớm nhất!

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN:

  Bạn ở đâu Miền BắcMiền NamMiền Trung

  Tên của bạn

  Địa chỉ Email

  Số điện thoại

  Tiêu đề

  Nội dung yêu cầu

  SỰ KIỆN ĐƯỢC YÊU THÍCH

  chủ đề liên quan
  bài viết liên quan
  fanpage zalo Call Hotline Wedo