WEDO Giám sát công trình xây dựng là gì? Gồm công việc nào?

Giám sát công trình xây dựng là gì? Gồm công việc nào?

Giám sát công trình xây dựng là gì? Nội dung xoay quanh việc giám sát thi công bao gồm những công việc cụ thể nào? Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư & nhà thầu ra sao? Mời bạn tìm hiểu trong bài viết sau đây.

Giám sát công trình xây dựng là gì?

Quản lý và giám sát chất lượng xây dựng là quá trình kiểm tra và đánh giá liên tục tại hiện trường xây dựng, nhằm đảm bảo công trình tuân thủ đúng với bản vẽ thiết kế đã được chấp thuận, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, cũng như tuân thủ tiến độ, an toàn lao động và quy định về bảo vệ môi trường.

Theo quy định của Luật Xây dựng 2014, mọi công trình xây dựng cần phải được kiểm soát về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công.

Đặc biệt, trong quá trình xây dựng các công trình nhà ở cá nhân, việc thực hiện giám sát thi công được Nhà nước khuyến khích nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn công trình.

Giám sát công trình xây dựng là gì?
Quản lý và giám sát chất lượng xây dựng là quá trình kiểm tra và đánh giá liên tục tại công trường xây dựng

Yêu cầu cụ thể trong việc giám sát thi công bao gồm:

– Duy trì quản lý chất lượng công trình từ giai đoạn khởi công đến khi hoàn thành và bàn giao công trình;

– Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện theo bản thiết kế đã được phê duyệt, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về vật liệu, chỉ dẫn kỹ thuật và các điều khoản trong hợp đồng xây dựng;

– Đảm bảo tính minh bạch, công bằng và không vụ lợi trong quá trình giám sát.

Công ty hoặc cá nhân được chọn làm nhà thầu giám sát xây dựng cần cung cấp các phương án giám sát chi tiết, bao gồm cách thức kiểm soát chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, quy trình kiểm tra, nghiệm thu công trình, cũng như phương pháp quản lý tài liệu và thông tin liên quan trong suốt quá trình giám sát.

Nội dung thực hiện giám sát thi công công trình xây dựng

Quy định về việc thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình được chi tiết hóa tại Điều 19, khoản 1 của Nghị định 06/2021/NĐ-CP, bao gồm các nhiệm vụ cụ thể sau:

Nội dung thực hiện giám sát thi công công trình xây dựng
Đánh giá khả năng thực hiện của nhà thầu xây dựng dựa trên các tiêu chí bên dưới

a) Đánh giá khả năng thực hiện của nhà thầu xây dựng dựa trên các tiêu chí như nhân sự, trang thiết bị, phòng lab xây dựng, và hệ thống quản lý chất lượng, so sánh với yêu cầu trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký.

b) Kiểm tra tính phù hợp giữa biện pháp thi công thực tế với biện pháp thi công đã được phê duyệt, đồng thời xác nhận kế hoạch an toàn cho các công việc đặc biệt có nguy cơ cao.

c) Xem xét, chỉnh sửa và chấp thuận các yêu cầu kỹ thuật do nhà thầu đề xuất, đảm bảo phù hợp với hợp đồng và thực tế thi công.

d) Kiểm tra và chấp thuận chất lượng vật liệu, cấu kiện sử dụng trong công trình.

đ) Đôn đốc nhà thầu thi công tuân thủ thiết kế, tiến độ và các yêu cầu kỹ thuật khác.

e) Giám sát và đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ công trình lân cận, thực hiện quan trắc công trình.

g) Đề xuất điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót.

h) Yêu cầu dừng thi công khi chất lượng công trình không đảm bảo, thi công không an toàn hoặc có rủi ro cao về an toàn lao động.

i) Kiểm tra và đánh giá kết quả thử nghiệm, chất lượng vật liệu, và xác nhận bản vẽ hoàn công.

k) Thực hiện thử nghiệm đối chứng và kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết theo quy định.

l) Đảm nhận trách nhiệm nghiệm thu công trình theo quy định cụ thể tại Điều 21, 22, 23 của Nghị định, bao gồm việc kiểm tra, xác nhận khối lượng công việc đã hoàn thành;

m) Hoàn thành các yêu cầu và nhiệm vụ khác như được quy định trong hợp đồng xây dựng.

Nội dung thực hiện giám sát thi công công trình xây dựng
Chủ đầu tư có quyền tự mình giám sát nếu đáp ứng được các yêu cầu về năng lực hoặc có thể chọn thuê một đơn vị tư vấn

>> Xem thêm: Cách tính mật độ xây dựng nhà ở mới nhất

Đối với việc thực hiện giám sát thi công xây dựng, chủ đầu tư có quyền tự mình giám sát nếu đáp ứng được các yêu cầu về năng lực hoặc có thể chọn thuê một đơn vị tư vấn có đủ năng lực theo quy định để thực hiện giám sát một phần hoặc toàn bộ quá trình thi công công trình.

Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư giám sát công trình xây dựng là gì?

Quyền của chủ đầu tư

Dựa vào điều khoản được nêu trong Điều 121 của Luật Xây dựng 2014, chủ đầu tư có các quyền liên quan đến việc giám sát thi công công trình, bao gồm:

Thực hiện giám sát thi công công trình do mình chủ trì, với điều kiện phải đảm bảo đủ năng lực theo quy định, đồng thời tự chịu trách nhiệm về kết quả giám sát;

Tiến hành đàm phán và ký kết các hợp đồng giám sát thi công với các đơn vị tư vấn, đồng thời kiểm soát, đảm bảo rằng các nhà thầu giám sát thực hiện đúng theo điều khoản của hợp đồng;

Có quyền yêu cầu thay đổi nhân sự giám sát nếu nhận thấy họ không tuân thủ theo đúng quy định hoặc không thực hiện đúng nghĩa vụ;

Có thẩm quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hợp đồng giám sát nếu phát hiện vi phạm hoặc không đảm bảo theo quy định của pháp luật;

Ngoài ra, chủ đầu tư còn được hưởng các quyền khác theo đúng điều khoản của hợp đồng và các quy định pháp luật liên quan.

Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư giám sát công trình xây dựng là gì?
Có quyền yêu cầu thay đổi nhân sự giám sát nếu nhận thấy họ không tuân thủ theo đúng quy định hoặc không thực hiện đúng nghĩa vụ
https://wedo.vn/lien-he-wedo/

Nghĩa vụ của chủ đầu tư

Theo điều luật năm 2014 về xây dựng, các nghĩa vụ của chủ đầu tư trong quản lý và giám sát thi công công trình xây dựng được nêu rõ như sau:

Chọn lựa đơn vị tư vấn giám sát có năng lực và kinh nghiệm phù hợp với dự án để ký kết hợp đồng giám sát, đảm bảo tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của công trình;

Phổ biến thông tin về quyền lợi và trách nhiệm của bên tư vấn giám sát cho các bên liên quan trong dự án;

Phản hồi và giải quyết nhanh chóng các vấn đề, đề xuất do bên giám sát đưa ra;

Đảm bảo thực hiện đầy đủ và chính xác các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng giám sát xây dựng, từ việc nghiệm thu công trình cho đến việc quản lý chất lượng và an toàn lao động;

Ghi chép và lưu trữ toàn bộ quá trình giám sát, kết quả và các tài liệu liên quan đến công trình xây dựng;

Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu lựa chọn phía tư vấn giám sát không đáp ứng được năng lực yêu cầu, dẫn đến sai sót trong nghiệm thu, thiết kế và các vi phạm pháp luật khác.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn phải tuân thủ các nghĩa vụ khác theo hợp đồng đã ký và quy định pháp luật liên quan.

Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu giám sát thi công công trình xây dựng

Trong khuôn khổ pháp luật về xây dựng thiết kế nhà đẹp, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình được trao quyền lực và gánh vác nghĩa vụ nhất định như sau:

Về quyền lợi, nhà thầu giám sát có thẩm quyền:

Được tham dự và có quyền quyết định trong quá trình nghiệm thu công trình xây dựng, đảm bảo công việc hoàn thành theo đúng quy định;

Đòi hỏi nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc theo thiết kế đã được duyệt và theo đúng điều khoản hợp đồng đã ký;

Lưu giữ quyền bảo lưu ý kiến riêng của mình trong quá trình giám sát;

Có quyền tạm ngưng công trình nếu nhận thấy có rủi ro mất an toàn hoặc sai lệch so với thiết kế và thông báo ngay lập tức cho chủ đầu tư;

Từ chối các yêu cầu không phù hợp từ các bên liên quan;

Hưởng các quyền khác tuân thủ theo điều khoản hợp đồng và luật pháp liên quan.

Về nghĩa vụ, nhà thầu giám sát phải:

Tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản trong hợp đồng giám sát;

Không chấp nhận nghiệm thu công việc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không phù hợp với thiết kế và quy định kỹ thuật;

Từ chối nghiệm thu các phần công trình không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng;

Gửi đề xuất sửa đổi thiết kế nếu phát hiện ra bất kỳ điểm bất hợp lý nào;

Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường;

Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu do lỗi giám sát của mình mà công trình xây dựng sai lệch so với thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật và không báo cáo kịp thời cho chủ đầu tư;

Thực hiện các nghĩa vụ khác theo hợp đồng và luật pháp có liên quan.

Vậy là trên đây WEDO đã giúp bạn trả lời câu hỏi: “Giám sát công trình xây dựng là gì?”. Nếu chủ đầu tư gặp thắc mắc về vấn đề này, xin vui lòng liên hệ Hotline để nhận giải đáp tận tình.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN:

  Bạn ở đâu Miền BắcMiền NamMiền Trung

  Tên của bạn

  Địa chỉ Email

  Số điện thoại

  Tiêu đề

  Nội dung yêu cầu

  SỰ KIỆN ĐƯỢC YÊU THÍCH

  chủ đề liên quan
  bài viết liên quan
  fanpage zalo Call Hotline Wedo