WEDO Sang tên sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Phí sang tên sổ đỏ ai chịu?

Sang tên sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Phí sang tên sổ đỏ ai chịu?

Sang tên sổ đỏ là bước quyết định để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế nhà đất. Năm 2024 rồi, sang tên sổ đỏ hết bao nhiêu tiền & thủ tục sang tên sổ đỏ mất bao lâu? Quý vị hãy cùng WEDO đi tìm câu trả lời chính xác ngay lập tức!

Để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng hãy liên hệ với WEDO hoặc gọi đến số Hotline: 093 889 6767 - 083 889 6767.
Để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng hãy liên hệ với WEDO hoặc gọi đến số Hotline: 093 889 6767 – 083 889 6767.

Trường hợp nào phải sang tên sổ đỏ?

Dựa vào điều khoản 4 của Điều 95 và điều khoản 3 của Điều 188 trong Luật Đất đai năm 2013, việc sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay Sổ đỏ) được thực hiện trong các tình huống sau đây:

 1. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác.
 2. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hay mua bán đất).
 3. Thừa kế quyền sử dụng đất theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật.
 4. Tặng cho quyền sử dụng đất.
 5. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Sang tên sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Phí sang tên sổ đỏ 2024

Chi phí sang tên sổ đỏ mới nhất bao gồm các khoản sau:

 • Lệ phí địa chính: 15.000 đồng/trường hợp.
 • Lệ phí thẩm định: Tính theo tỷ lệ 0,15% giá trị (sang tên) chuyển nhượng, từ 100.000 đồng đến không quá 5.000.000 đồng/trường hợp.
Sang tên sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Phí sang tên sổ đỏ 2024
Dựa vào điều khoản 4 của Điều 95 và điều khoản 3 của Điều 188 trong Luật Đất đai năm 2013, việc sang tên Giấy chứng nhận (hay Sổ đỏ) được thực hiện trong các tình huống sau đây

Phí công chứng

 • Dưới 50 triệu đồng: 50 nghìn đồng.
 • Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng: 100 nghìn đồng.
 • Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng: 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch.
 • Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng: 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng.
 • Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng: 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng.
 • Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng: 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng.
 • Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng: 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.
 • Trên 100 tỷ đồng: 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).
Sang tên sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Phí sang tên sổ đỏ 2024
Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng: 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng. Trên 100 tỷ đồng: 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp)

Thuế thu nhập cá nhân

Trong trường hợp 1, khi sang tên Sổ đỏ khi mua bán nhà đẹp, thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 2% giá trị chuyển nhượng.

Trong trường hợp 2, khi sang tên Sổ đỏ trong trường hợp tặng cho, thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 10% giá trị nhà đất.

Sang tên sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Lệ phí trước bạ

Được tính bằng giá tính lệ phí trước bạ nhân với mức thu lệ phí trước bạ.

Trong đó,

 • Mức thu lệ phí trước bạ với nhà, đất là 0,5%.
 • Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
Sang tên sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Lệ phí trước bạ
Dựa theo Điều 3 của Nghị định 140/2016/NĐ-CP, người đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất phải chi trả lệ phí trước bạ. Nói cách khác, người nhận chuyển nhượng hoặc nhận tặng cho phải chịu trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ

Ai phải nộp lệ phí trước bạ?

Dựa theo Điều 3 của Nghị định 140/2016/NĐ-CP, người đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất phải chi trả lệ phí trước bạ. Nói cách khác, người nhận chuyển nhượng hoặc nhận tặng cho phải chịu trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ, trừ khi có sự thỏa thuận khác.

Hạn nộp lệ phí trước bạ

Dựa trên quy định tại khoản 8 của Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thời hạn cuối cùng để nộp lệ phí trước bạ là 30 ngày, tính từ ngày công bố thông báo, trừ khi người nộp thuế được miễn hoặc được ghi nợ lệ phí trước bạ.

Sang tên sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Đầy đủ thủ tục sang tên sổ đỏ

Bước 1: Hai bên tham gia vào văn phòng công chứng hoặc ủy ban nhân dân cấp xã để lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Lưu ý rằng việc ký kết hợp đồng phải diễn ra trước mặt công chứng viên hoặc cán bộ tư pháp của UBND.

Sang tên sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Đầy đủ thủ tục sang tên sổ đỏ
Hai bên tham gia vào văn phòng công chứng hoặc ủy ban nhân dân cấp xã để lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Lưu ý rằng việc ký kết hợp đồng phải diễn ra trước mặt công chứng viên hoặc cán bộ tư pháp của UBND

Hợp đồng chuyển nhượng phải được lập kèm theo các tài liệu sau:

 1. Sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và các tài sản kèm theo)
 2. Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc bất kỳ giấy tờ nào xác nhận danh tính
 3. Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân
 4. Sổ hộ khẩu của cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng

Bước 2: Thực hiện kê khai nghĩa vụ tài chính với UBND cấp huyện hoặc cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn để nộp nghĩa vụ tài chính là 10 ngày kể từ khi nhận thông báo. Các khoản phí và lệ phí phải nộp bao gồm:

 • Lệ phí trước bạ: Tính theo tỷ lệ 0,5% của giá trị chuyển nhượng cụ thể, được tính bằng công thức: Diện tích đất x Giá đất x 0,5%.
 • Thuế thu nhập cá nhân: Ứng với 2% giá trị chuyển nhượng bất động sản.
 • Lệ phí địa chính và lệ phí thẩm định: Căn cứ vào quyết định của cơ quan địa phương.

Bước 3: Nộp hồ sơ sang tên tại UBND cấp huyện hoặc văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

Sang tên sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Đầy đủ thủ tục sang tên sổ đỏ
Thực hiện kê khai nghĩa vụ tài chính với UBND cấp huyện hoặc cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn để nộp nghĩa vụ tài chính là 10 ngày kể từ khi nhận thông báo. Các khoản phí và lệ phí phải nộp bao gồm

Thủ tục sang tên sổ đỏ mất bao lâu?

Kết quả thông báo sẽ được công bố trong vòng không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, hoặc 20 ngày đối với các khu vực hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa. Thời gian này được tính từ lúc hồ sơ được phê duyệt và người chuyển nhượng đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Thủ tục sang tên sổ đỏ mất bao lâu?
Kết quả thông báo sẽ được công bố trong vòng không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, hoặc 20 ngày đối với các khu vực hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa

>> Xem thêm: Bộ hồ sơ thiết kế xây dựng nhà bao gồm những gì?

https://wedo.vn/lien-he-wedo/

Trên đây là toàn bộ thông tin về thủ tục sang tên sổ đỏ hết bao nhiêu tiền để Quý vị tham khảo trước khi tiến hành. Hẹn gặp bạn trong bản tin sắp tới!

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN:

  Bạn ở đâu Miền BắcMiền NamMiền Trung

  Tên của bạn

  Địa chỉ Email

  Số điện thoại

  Tiêu đề

  Nội dung yêu cầu

  SỰ KIỆN ĐƯỢC YÊU THÍCH

  chủ đề liên quan
  bài viết liên quan
  fanpage zalo Call Hotline Wedo